Om Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er en nettside for voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Fagressursene blir utviklet for Voksenopplæringen i Skien kommune, og kan brukes av alle som ønsker det. 

Stinehannelina bilde
Fra venstre: Prosjektleder Lina Vikre Skifjeld, prosjektmedarbeiderne Hanne Bakken Bjørnstad og Stine Hansen Bakkebø.

Vi synes det er viktig å følge opp Unescos anbefaling om å lage læremidler med åpen lisens. Denne målsetningen er i tråd med verdiene vi jobber etter i Yrkesnorsk. Nettsiden er fritt tilgjengelig, det er ingen pålogging eller lisens.

Yrkesnorsk har fått finansiering fra IMDi og Skien kommune. Vi mener det som er offentlig finansiert bør være tilgjengelig for alle.

Vi utvikler en læringsarena hvor brukerne kan tilegne seg et ordforråd og faglig kunnskap knyttet til ulike yrker, i tillegg til sosiale ferdigheter og kulturell innsikt. Målsettingen er å bidra til at brukerne raskere kommer opp på et språklig, kulturelt og kunnskapsmessig nivå som gjør det lettere å integreres i arbeidslivet i Norge. Nettsiden blir stadig oppdatert og nye læringsressurser blir lagt til.

Vårt pedagogiske grunnsyn er at:
Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Lærere kan bruke siden som et utgangspunkt for ulike temaer, og bruke hele eller deler av innholdet. Det er økende vanskegrad på temasidene. Siden kan brukes både individuelt, i grupper og i samlet klasse. Les mer i lærerveiledningen.

Design av illustrasjoner og logo:

Ann-Kristin Lie, Sandnes media.

Oversetting til nynorsk:

Johs Apold.

Informasjonsvideo

Klikk her for å se en informasjonsvideo om Yrkesnorsk.

imdi-logo

Fant du det du lette etter