Select Page

Om yrkesnorsk.no

Yrkesnorsk.no er en nettside for voksne flyktninger og innvandrere. Fagressursene blir utviklet for Voksenopplæringen i Skien kommune av Lina Vikre Skifjeld, Stine Hansen Bakkebø og Hanne Bakken Bjørnstad. 

Voksenopplæringen i Skien har tatt et tydelig verdistandpunkt. Vi ønsker at læringsressurser vi utvikler lokalt skal være tilgjengelige for alle. Plattformen er derfor gratis for brukerne.

Vi utvikler en læringsarena hvor brukerne kan tilegne seg et ordforråd og faglig kunnskap knyttet til ulike yrker, i tillegg til sosiale ferdigheter og kulturell innsikt. Målsettingen er å bidra til at brukerne raskere kommer opp på et språklig, kulturelt og kunnskapsmessig nivå som gjør det lettere å integreres i arbeidslivet i Norge. Nettsiden blir stadig oppdatert og nye læringsressurser blir lagt til.

Vårt pedagogiske grunnsyn er at:
Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Lærere kan bruke siden som et utgangspunkt for ulike temaer, og bruke hele eller deler av innholdet. Det er økende vanskegrad på temasidene. Siden kan brukes både individuelt, i grupper og i samlet klasse.

Ønsker du andre læringsressurser? Vi kan utvikle nye ressurser. Ta kontakt.

Informasjonsvideo

Klikk her for å se en informasjonsvideo om yrkesnorsk.no.

Kontakt oss:  

  • linavikre.skifjeld@skien.kommune.no
  • stine.bakkebo@skien.kommune.no
  • hanne.bakken.bjornstad@kragero.kommune.no